Hướng dẫn tải ảnh trên Placeit

Bước 1:

Chọn vào chọn My Downloads trên góc phải màn hình

Bước 2:

Click vào hình sản phẩm bạn vừa tạo (Không click vào nút download)