Hướng Dẫn

Tải giấy phép Freepik

Bước 1:

Sao chép ID của file cần lấy bản quyền

Bước 2:

  • Mở tab mới trên trinh duyệt đang tải Freepik
  • Dán link bên dưới vào trinh duyệt để tải về giấy phép bản quyền với ID 5577348 là ID của file bạn cần. File PDF bản quyền sẻ được tải về ( làm tương tụ cho các file khác)
    https://www.freepik.com/profile/license/pdf/5577348

More Similar Posts

Xem Nhiều Nhất
Contact Me on Zalo