Bằng việc thanh toán đơn hàng hoặc đăng ký tài khoản tại Taikhoangiare.net, bạn cần đồng ý và tuân thủ các qui định, điều khoản và điều kiện sử dụng sau:

Qui Định Chung

1.1. Thời gian sử dụng

Các sản phẩm được bán trên Tài Khoản Giá Rẻ đều có thời hạn sử dụng, cụ thể như sau:

  • Thời hạn sử dụng “01 năm”: được tính là 365 ngày.
  • Thời hạn sử dụng “Trọn đời”: được sử dụng trong “trọn đời” sản phẩm. Khi sản phẩm không được tác giả hoặc công ty phân phối tiếp tục phát hành thì sản phẩm có khả năng không hoạt động được nữa.
  • Riêng đối với các tài nguyên khác được cung cấp thông qua Google Drive sẽ có thời hạn download là “07 ngày”. Đây là những sản phẩm không đòi hỏi việc update, vì vậy bạn cần download về trong khoảng thời gian này.

➤ Lưu ý: Tài Khoản Giá Rẻ được quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp sản phẩm và ngừng hỗ trợ trước thời hạn nếu:

  • Nhà cung cấp sản phẩm đó không tiếp tục cung cấp hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm đó nữa.
  • Nhà cung cấp sản phẩm đó có sự thay đổi chính sách về vòng đời cũng như thời hạn sử dụng.
  • Hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến nhà cung cấp sản phẩm làm ảnh hưởng tới thời hạn sử dụng hoặc tính năng của sản phẩm.
  • Đối với trình phân tích cú pháp, nếu website bị thay đổi cấu trúc dẫn đến trình phân tích cú pháp không thể hoạt động và không thể sửa được nữa thì Tài Khoản Giá Rẻ có quyền ngừng hỗ trợ. Vì đây là nguyên nhân khách quan và bất khả kháng mà Tài Khoản Giá Rẻ không thể can thiệp vào được, do đó cũng rất mong Quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Đây là trường hợp bất khả khảng, không do Tài Khoản Giá Rẻ tự đặt ra. Do đó rất mong quý khách hàng thông cảm trong trường hợp này.

Thời hạn sử dụng là thời gian bạn được download trực tiếp thông qua tài khoản trên Tài Khoản Giá Rẻ. Và là thời hạn bạn được Tài Khoản Giá Rẻ hỗ trợ update mỗi khi có phiên bản mới. Hết thời hạn sử dụng, sản phẩm vẫn sử dụng bình thường.

1.2. Gói “mua kèm”

Các sản phẩm được “mua kèm” luôn được áp dụng mức giá ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiết kiệm một phần chi phí. Tuy nhiên, Quý khách hàng cần lưu ý:

Hệ thống Tài Khoản Giá Rẻ vận hành tự động, vì vậy tên của một số sản phẩm mua kèm cũng được hệ thống tự động hiển thị. Mức giá mua kèm sẽ được áp dụng là mức giá mặc định của từng sản phẩm. Đối với mức giá này sẽ KHÔNG bao gồm License key, API, hoặc các dịch vụ kèm theo của sản phẩm.

1.3. Sử dụng và bảo hành license key, api, …

Một số sản phẩm (theme / plugin wordpress) được Tài Khoản Giá Rẻ cung cấp license key để sử dụng, vì vậy bạn cần tuân thủ các quy định sau:

  • Không được chia sẻ hoặc để lộ license key và chỉ sử dụng license key cho mục đích cá nhân.
  • Đối với tất cả các gói cài đặt license key (không cung cấp license key trực tiếp) đều sẽ được bảo hành theo đúng thời gian được cam kết.
  • Không bảo hành đối với tất cả các trường hợp cung cấp license key trực tiếp vì Tài Khoản Giá Rẻ không thể kiểm soát được việc sử dụng license key của bạn, vì vậy bạn cần cân nhắc kỹ trước khi mua và sử dụng license key.

3. Điều kiện sử dụng

Tài Khoản Giá Rẻ có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Bất kỳ theme/plugin nào cũng có thể được gỡ bỏ hoặc thay thế bất cứ lúc nào tuỳ theo chính sách phân phối. Tài Khoản Giá Rẻ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong trường hợp điều kiện phân phối sản phẩm thay đổi.

Tài Khoản Giá Rẻ bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản người dùng (bao gồm xoá/khoá/ngừng kích hoạt license và tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã cung cấp) trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào ở trên. Việc chia sẻ hoặc bán lại các sản phẩm trên Tài Khoản Giá Rẻ (bao gồm cả chia sẻ hoặc bán quyền truy cập vào tài khoản người dùng của bạn và các file) đều bị cấm. Vì vậy bạn cần cân nhắc mục đích sử dụng của mình trước khi mua hàng, Tài Khoản Giá Rẻ từ chối bình luận/giải thích khi tranh chấp phát sinh.

Thông tin
Hỗ trợ
Tài khoản
Contact Me on Zalo